Tháo dỡ nhà ở, nhà xưởng, cửa hàng tại TPHCM

  1. Đập tường, tháo dỡ nhà, tường nhà
  2. Đục gạch nền nhà, đục bê tông
  3. Đục gạch tường nhà
  4. Tháo mái tôn
  5. Tháo trần laphong, lát trần mới
  6. San lấp mặt bằng, nâng nền 
Đục gạch, tháo dỡ tường, nhà - AloFix247
Tháo dỡ nhà,xưởng, đập tường, tháo mái - ALoFix 247