Bạn đang sử dụng Acquy cho hệ thống lưu trữ điện UPS, cho xe Ôto, xe tải, khởi động động cơ, máy phát, Acquy cho hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Bạn cần tìm đơn vị uy tín để kiểm tra, bảo trì và thay thế Acquy cho gia đình, doanh nghiệp của bạn.

Hãy liên hệ ngay với Đội ngũ kỹ sư của AloFix247 qua Hotline: 034.3535.797

Quy trình tiếp nhận khách hàng bảo trì, nâng cấp Acquy của AloFix247

  • Bước 1: Tiếp nhận và phân tích hiện trạng hệ thống Acquy của khách hàng
  • Bước 2: Nếu Acquy có sự cố – Phù, Nóng, Nổ Bình – đưa ra hướng khắc phục tạm thời
  • Bước 3: Cử đội ngũ Kỹ sư đến khảo sát, đưa ra phương án cụ thể cho hệ thống Acquy
  • Bước 4: Báo giá và thời gian thực hiện Bảo trì/ Nâng cấp/ Thay thế Acquy
  • Bước 5: Tiến hành thực hiện tại chỗ hoặc mang thiết bị về Công ty 
  • Bước 6: Nghiệm thu, bàn giao Hệ thống Acquy sau khi hoàn thành

AloFix247 cung cấp dịch vụ Bảo trì, nâng cấp, thay thế Acquy thuộc các lĩnh vực

1. Acquy trong hệ thống lưu trữ điện – UPS – Bộ Lưu Điện

2. Acquy trong hệ thống điện năng lượng mặt trời

3. Acquy trong ứng dụng khởi động xe: Xe oto, Xe máy, Xe điện, Xe tải, tàu, thuyền, cano

4. Acquy của Máy phát điện

5. Acquy kích điện cho dân dụng

AloFix247 cung cấp các dịch vụ bảo trì, thay thế, lắp đặt các loại Acquy sau

1. Acquy axit nước

2. Acquy axit khô

3. Acquy khô kín khí, miễn bảo dưỡng

4. Acquy UPS, Acquy viễn thông, Acquy khởi động

5. Acquy các thương hiệu: Acquy GS, Acquy Vision, Acquy Đồng Nai, Acquy Panasonic, Acquy GP, Acquy Long – Globe, Acquy DelKor, Acquy Phoenix, Acquy Rocket